Levende pleisters

I. Geesink, C.A.A. Steegers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)48-51
Aantal pagina's4
TijdschriftNWT Magazine
Volume79
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit