Levensloop van invloed op pensioenplannen

M. Damman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

46 Downloads (Pure)

Samenvatting

De basis voor keuzes rondom pensionering wordt al tijdens de actieve loopbaan gelegd. Niet alleen ervaringen op het werk of problemen met de eigen gezondheid maar ook gebeurtenissen op het gebied van relatievorming en -ontbinding hangen samen met de plannen die oudere werknemers maken over werk en pensioen. Vooral mensen met een stabiele carrière en een stabiel huwelijk blijken meer geneigd tot vervroegd uittreden.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4-7
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume31
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit