Levenspartners: zorgen over de gezondheid van de ander. [Gerongrafiek]

M. Damman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)21
TijdschriftGeron
Volume14
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit