'Lewy body disease': clinico-neuro-pathological correlations in 18 consecutive cases of Parkinson's disease

R.A.I. de Vos, E.N.H. Jansen, F.C. Stam, R. Ravid, H. Begthel, H. Ploegmakers, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

203 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)13-22
TijdschriftClinical Neurology and Neurosurgery
Volume97
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit