Lexical influence from North India to Maritime Southeast Asia; Some new directions

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)293
Aantal pagina's334
TijdschriftMan in India
Volume97
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit