Lexicografie van het Fries: een beknopt overzicht

F.J. van der Kuip, J. Spoelstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftTrefwoord
StatusGepubliceerd - 18 okt 2019

Citeer dit