Lexicography in a Minority Language: A Multifunctional Online Dutch-Frisian Dictionary

P. Duijff, F.J. van der Kuip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)196-213
Aantal pagina's18
TijdschriftInternational Journal of Lexicography
Volume31
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - jun 2018

Citeer dit