Lexicon or grammar? Using memory-based learning to investigate the syntactic relationship between Belgian and Netherlandic Dutch

Robbert De Troij, Stefan Grondelaers, Dirk Speelman, A. van den Bosch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lexicon or grammar? Using memory-based learning to investigate the syntactic relationship between Belgian and Netherlandic Dutch'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Engineering & Materials Science

Social Sciences