Lgr5(+) liver stem cells, hepatic organoids and regenerative medicine

M. Huch, S.F. Boj, H. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)385-387
TijdschriftRegenerative Medicine
Volume8
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit