LGR5 positivity defines stem-like cells in colorectal cancer

Daniela Hirsch, Nick Barker, Nicole McNeil, Yue Hu, Jordi Camps, Katherine McKinnon, Hans Clevers, Thomas Ried, Timo Gaiser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'LGR5 positivity defines stem-like cells in colorectal cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences