Lgr6 marks stem cells in the hair follicle that generate all cell lineages of the skin

H.J.G. Snippert, A. Haegebarth, M. Kasper, V. Jaks, J.H. van Es, N. Barker, M.L. van de Wetering, M.M.W. van den Born, H.L. Begthel, R.G.J. Vries, D.E. Stange, R. Toftgard, H. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lgr6 marks stem cells in the hair follicle that generate all cell lineages of the skin'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology