Libellelarven uit Zeeland (Odonata). (Larvae of dragonflies from the province of Zeeland (Odonata)

B.P.M. Krebs

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)25-32
  TijdschriftEntomologische Berichten
  Volume50
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit