Liberomyces pistaciae sp. nov., the causal agent of pistachio cankers and decline in Italy

Salvatore Vitale, Dalia Aiello, Vladimiro Guarnaccia, Laura Luongo, Massimo Galli, Pedro W. Crous, Giancarlo Polizzi, Alessandra Belisario, Hermann Voglmayr

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Liberomyces pistaciae sp. nov., the causal agent of pistachio cankers and decline in Italy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences