Lies, Damned Lies and Research Data: Can Data SharingPrevent Data Fraud?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

347 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)229-243
Aantal pagina's15
TijdschriftInternational Journal of Digital Curation
Volume8
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit