Life cycle and changes in carbohydrates, proteins and lipids of Pentapedilum uncinatum Goet (Diptera Chironomidae)

D.M. Beattie

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)109-113
  TijdschriftFreshwater Biology
  Volume8
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit