Life cycle assessment of aquaculture systems-a review of methodologies

P. J. G. Henriksson, J. B. Guinee, R. Kleijn, G. R. de Snoo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Life cycle assessment of aquaculture systems-a review of methodologies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences