Life expectancy of artists in the Low Countries from the fifteenth to the twentieth century

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Life expectancy of artists in the Low Countries from the fifteenth to the twentieth century'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences