Life history and plant architecture: size dependent reproductive allocation in annual and biennial Centaurium species

H. Schat, N.J. Ouborg, R. De Wit

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)183-201
  TijdschriftActa Botanica Neerlandica
  Volume38
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit