Life history consequences for Daphnia pulex feeding on nutrient-limited phytoplankton

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Life history consequences for Daphnia pulex feeding on nutrient-limited phytoplankton'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences