Life history of Daphnia galeata in a hypertrophic reservoir and consequences of non=consumptive mortality for the initiation of a midsummer decline

S. Hülsmann, H. Voigt

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Life history of Daphnia galeata in a hypertrophic reservoir and consequences of non=consumptive mortality for the initiation of a midsummer decline'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences