Life satisfaction development in the transition to adulthood: Differences by gender and immigrant background

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)305-319
TijdschriftJournal of Youth and Adolescence
Volume51
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 13 jan. 2022

Citeer dit