Lifestyle and risk of developing open-angle glaucoma: The Rotterdam Study.

W.D. Ramdas, R.C. Wolfs, A. Hofman, P.T.V.M. de Jong, J.R. Vingerling, N.M. Jansonius

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)767-772
TijdschriftArchives of Ophthalmology
Volume129
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit