Lifetime risk of pregnancy-related death among Zambian women: district-level estimates from the 2010 census

R. Banda, I. Fossgard Sandøy, K. Fylkesnes, F. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

109 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lifetime risk of pregnancy-related death among Zambian women: district-level estimates from the 2010 census'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences