Lifting the Lid of Gacaca’s Black Box [Book review of: Bert Ingelaere, Inside Rwanda's Gacaca Courts: Seeking Justice after Genocide (Madison: University of Wisconsin Press, 2018)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Lifting the Lid of Gacaca’s Black Box [Book review of: Bert Ingelaere, Inside Rwanda's Gacaca Courts: Seeking Justice after Genocide (Madison: University of Wisconsin Press, 2018)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities