Light action spectra of N2 fixation by heterocystous cyanobacteria from the Baltic Sea

M.J. Staal, L.J. Stal, S. te Lintel Hekkert, F.J.M. Harren

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Light action spectra of N2 fixation by heterocystous cyanobacteria from the Baltic Sea'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences