Light affects morning salivary cortisol in humans

F.A.J.L. Scheer, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3395-3398
TijdschriftThe Journal of clinical endocrinology and metabolism
Volume84
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit