Light and diurnal cycle affect autonomic cardiac balance in human; possible role for the biological clock

F.A. Scheer, L.J. van Doornen, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)44-48
TijdschriftAutonomic Neuroscience
Volume110
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit