Light and diurnal cycle affect human heart rate: possible role for the circadian pacemaker

F.A.J.L. Scheer, L.J.P. van Doren, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)202-212
TijdschriftJournal of Biological Rhythms
Volume14
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit