Light and electron microscopical immunocytochemical localization of neurohypophysial and alphaMSH-like peptides in the rat nervous system

F.W. van Leeuwen, R.M. Buijs, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit