Light and primary production shape bacterial activity and community composition of aerobic anoxygenic phototrophic bacteria in a microcosm experiment

Kasia Piwosz (Co-auteur), Ana Vrdoljak, Thijs Frenken, Juan M. González-Olalla, Danijela Šantić,, Robert McKay, Kristian Spilling, Lior Guttman, Petr Znachor, Izabela Mujakic, Livia Fecskeová, Luca Zoccarato, Martina Hanusová, Andrea Pessina, Tom Reich, Hans-Peter Grossart (Co-auteur), Michal Koblizek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

21 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftmSphere
Volume5
Vroegere onlinedatum2020
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit