Light at night acutely impairs glucose tolerance in a time-, intensity- and wavelength-dependent manner in rats

Anneloes Opperhuizen, Dirk J Stenvers, Remi D Jansen, Ewout Foppen, Eric Fliers, A. Kalsbeek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

108 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Light at night acutely impairs glucose tolerance in a time-, intensity- and wavelength-dependent manner in rats'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences