Light dependency of nitrogen fixation in a coastal cyanobacterial mat

I. Severin, L.J. Stal

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Light dependency of nitrogen fixation in a coastal cyanobacterial mat'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology