Light dependent sediment-water exchange of dissolved reactive phosphorus and silicon in a producing microflora mat

P. Kelderman, H.J. Lindeboom, J. Klein

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)137-147
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume159
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit