Light induced intraspecific variability in response to thermal stress in the hard coral Stylophora pistillata

Arjen Tilstra, Tim Wijgerde, Francisco Dini-Andreote, Britas Klemens Eriksson, Joana Falcao Salles, Ido Pen, Ronald Osinga, Christian Wild

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftPeerJ
Volume5
DOI's
StatusGepubliceerd - 11 okt 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit