Light-Limited Algal Growth in Lake Loosdrecht - Steady-State Studies in Laboratory Scale Enclosures

M. Rijkeboer, H.J. Gons

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)241-248
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume191
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit