Light microscopic immunocytochemical localization of vasopressin binding sites in the vascular bed of the rat brain

R. Ravid, E.J. van Zwieten, D.F. Swaab, Tj.P. van der Woude

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's124-129
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit