Light scattering characteristics of explanted opacified Aquasense TM intraocular lenses.

I.J. Van der Meulen, H. Porooshani, T.J.T.P. van den Berg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)830-832
TijdschriftBritish Journal of Ophthalmology
Volume93
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit