Light suppresses frequency and endogenous amplitude of the circadian system in nocturnal animals

W. Witting, D. Boerma, G.C. Koster-van Hoffen, D.F. Swaab, M. Mirmiran

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)477-485
TijdschriftBiological Rhythm Research
Volume26
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit