Lightning abstract evolution of classification systems

Andrea Scharnhorst, Richard P. Smiraglia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Lightning abstract evolution of classification systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science