Lightweight, wireless LED implant for chronic manipulation in vivo of spontaneous activity in neonatal mice

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
125 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lightweight, wireless LED implant for chronic manipulation in vivo of spontaneous activity in neonatal mice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences