Like Mother, Like Daughter. Intergenerational Transmission of Infant Mortality Clustering in Zeeland, the Netherlands, 1833-1912

Ingrid van Dijk, Kees Mandemakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftHistorical Life Course Studies
VolumeOnline First
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit