Likeness and Likeliness: Exploring Multidimensional Classification for the Multiverse of Information

C.M.J.M. van den Heuvel, R.P. Smiraglia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

273 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)35-37
TijdschriftAdvances In Classification Research Online
Volume23
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit