LIM Kinase Inhibitor Pyr1 Reduces the Growth and Metastatic Load of Breast Cancers

Chloé Prunier, Véronique Josserand, Julien Vollaire, Evelyne Beerling, Christos Petropoulos, Olivier Destaing, Christopher Montemagno, Amandine Hurbin, Renaud Prudent, Leanne de Koning, Reuben Kapur, Pascale A Cohen, Corinne Albiges-Rizo, Jean-Luc Coll, Jacco van Rheenen, Marc Billaud, Laurence Lafanechère

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'LIM Kinase Inhibitor Pyr1 Reduces the Growth and Metastatic Load of Breast Cancers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences