Lim, Robyn, The Geopolitics of East Asia. The search for equilibrium (Routledge, Londen en New York) 2003. [Review of: L. Robyn (2003) The Geopolitics of East Asia. The search for equilibrium.]

C. Bouwsma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)118-119
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume117
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit