Limburg heeft het! Het Woordenboek van de Limburgse Dialecten digitaal doorzoekbaar

N. van der Sijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

288 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)41-43
Aantal pagina's3
TijdschriftNeerlandia
Volume1
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit