Limburgse volksnamen van planten

T.J.W.M. Kruijsen, H.J.T.M. Brok

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

92 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)65-84
TijdschriftJaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde
Volume13
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit