Limitations and possibilities of small RNA digital gene expression profiling

S.E.V. Linsen, E. de Wit, G. Janssens, S. Heater, L. Chapman, R.K. Parkin, B. Fritz, S.K. Wyman, E. de Bruijn, E.E. Voest, S. Kuersten, M. Tewari, E. Cuppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

242 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)474-476
TijdschriftNature Methods
Volume6
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit