Limited costs of wrong root placement in Rumex palustris in heterogeneous soils

C. Jansen, M.M.L. van Kempen, G.M. Bögemann, T.J. Bouma, H. de Kroon

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Samenvatting

  Nutrient hot spots in the soil have a limited life span, but the costs and benefits for root foraging are still underexposed. We assessed short-term costs that may arise when a nutrient-rich patch induces root proliferation, but then rapidly disappears.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)117-126
  TijdschriftNew Phytologist
  Volume171
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2006

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Limited costs of wrong root placement in Rumex palustris in heterogeneous soils'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit