Limited costs of wrong root placement in Rumex palustris in heterogeneous soils

C. Jansen, M.M.L. van Kempen, G.M. Bögemann, T.J. Bouma, H. de Kroon

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Limited costs of wrong root placement in Rumex palustris in heterogeneous soils'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences

    Agriculture & Biology