Limits to human neurogenesis-really?

Paul J Lucassen, Nicolas Toni, Gerd Kempermann, Jonas Frisen, Fred H Gage, Dick F Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

53 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftMolecular Psychiatry
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 2020

Citeer dit

Lucassen, P. J., Toni, N., Kempermann, G., Frisen, J., Gage, F. H., & Swaab, D. F. (2020). Limits to human neurogenesis-really? Molecular Psychiatry. https://doi.org/10.1038/s41380-018-0337-5